smart-lab-slajder

The first DM SMART LAB ends

Students from Case Study Club tested their knowledge in communications

nurdor-slajder

Award for NURDOR!

For the third consecutive year, Direct Media have been partner of NURDOR

marija_za-slider

15 years 15 lessons

Lesson 4: Success is measured through satisfaction

ana_kovacevic_za-slider

15 years 15 lessons

Lesson 3: There’s no excuse for shortcomings – Turn them into advantage

caki-za-slider

15 years 15 lessons

Lesson 2: Create a system smarter than you

za-slider

15 years 15 lessons

Lesson 1: Find out what you’re good at and perfect it

s3

Graduation of the seventh
generation of Direct Media Academy

Graduation of the seventh
generation of Direct Media Academy

s2

We kind of do understand millennials,
but what about the coming Generation Z?

Millennials in this region are more focused on traditional values when compared with those from different parts of the world.

home-slide-02

RRJETI I PROFESIONISTËVE

Shpërndarja rajonale e dyqind profesionistëve tanë përbën përparësi të madhe në treg. Na ofron mundësi që të njohim nevojat e partnerëve tanë dhe që në çdo treg të ofrojmë shërbim të kualitetit të njëjtë.

home-slide-01

SCIENCE & ART

Planifikimi i komunikimit për neve paraqet një qasje të sofistikuar në të cilën Science dhe Art janë të lidhura ngushtë.

about-slider-01

PROGRAMATIC, RTB & BIG DATA

Direct Media është e specializuar për „Programmatic Media Buying“ e bazuar në analizë të thellë të të dhënave në të gjitha platformat: display, mobile, rrjete sociale, video dhe fromate display jostandarde.

about-slider-03

INSIGHT HUB

Ne disponojmë të gjitha kërkimet e licensuara dhe bazën relevante të të dhënave. Ne zhvillojmë vazhdimisht mjetet dhe kërkimet tona.

about-slider-08

INOVACIONI

Ne sjellim trende të reja. Ne ishim të parët në rajon në aplikimin e një realiteti të shtuar, i ndjekur nga reklamimimi në twitter dhe instagram, nëpërmjet teknologjive : Programmatic Buying dhe Real Time Bidding.(RTB).

about-slider-03-SCR

PËRGJEGJËSIA

Parimet e përgjegjësisë ndaj shoqërisë i integrojmë në biznesin e përditshëm, duke dhënë më të mirën në cilësinë e shërbimit tonë.

about-slider-02

LIDERË NË INDUSTRI

Ne jemi sistem mediatik udhëheqës në Evropën juglindore i cili ofron shërbime të integruara komunikative, mediatike dhe advertising.

DIRECT MEDIA

Direct Media është sistem mediatik udhëheqës në regjionin e Evropës juglindore. është rrjet i profesionistëve dhe ekspertëve në tetë shtete: Serbi, Mal të Zi, BdheH, Kroaci, Slloveni, Maqedoni, Shqipëri dhe Bullgari.

Partnerëve tanë ndërkombëtar dhe lokal i ofrojmë shërbime të bashkuara komunikative, advertajzing dhe shërbime mediatike, duke besuar te qasja komunikative Science+Art.

Të jemi sistemi më i suksesshëm mediatik në regjion,të mbetemi zgjedhja e parë dhe e dukshme e të gjithë partnerëve, ky është vizioni jonë.

Twitter